Raad van Aanbeveling

De leden van de Raad van Aanbeveling hebben aangegeven achter de doelstellingen van de Medische Faculteitsvereniging VU Amsterdam te staan en de activiteiten die zij organiseert.

De MFVU heeft als doel het behartigen van belangen van alle studenten die zijn ingeschreven aan de Faculteit der Geneeskunde van Vrije Universiteit Amsterdam. De MFVU tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van de contacten tussen studenten onderling, tussen student en docent, door middel van het organiseren van diverse activiteiten en het onderhouden van contacten met zusterverenigingen en andere gelijkgestemde verenigingen.

Raad van Aanbeveling

Dr. Jos Kooter

Dr. Ad Nagelkerke

Drs. T.A.M. Hekker

Dr. Yolande Voskes

Prof. dr. J. van Horssen

Dr. Geert Schenk

Dr. Petra Bakker

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?