cc

Voortgangstoets (VGT)

Voortgangstoetsen

Vanaf Master Jaar 1 moet iedere student vier keer per jaar de voortgangstoets maken, ook wel de VGT.

De VGT zullen in het collegejaar 2020-2021 plaatsvinden op de volgende data:
- 10 februari 2021
- 26 mei 2021

De VGT zullen in het collegejaar 2021-2022 plaatsvinden op de volgende data:
- 22 september 2021
- 8 december 2021
- 2 februari 2022
- 25 mei 2022

Als je in B3 zit in 2020-2021 wordt de VGT i.v.m. de minor twee keer per jaar gemaakt. Dit gebeurt op 10 februari 2021 en 26 mei 2021.(Mocht je in het voorgaande collegejaar wel hebben deelgenomen maar heb je de VGT nog niet afgesloten, dan dien je ook deel te nemen aan de VGT’s van september en december. Je hebt deelnameplicht totdat je het onderdeel hebt afgerond.)

De afneemlocatie van woensdag 23 september was digitaal via thuisafname, i.v.m. corona. De afneemlocatie voor aankomende VGT's zijn tot op heden nog niet bekend.

Panacea

De uitslag van de VGT laat altijd even op zich wachten. Gelukkig heeft de Medische Faculteitsvereniging Panacea (Groningen) een handig rekensysteem, waar je uit kan rekenen wat je score ongeveer zal zijn.
Onder het kopje 'antwoorden invoeren/controleren' kunnen de antwoorden ingevoerd worden. Er wordt vervolgens een percentage goed gegeven en een verwachting van je score (onvoldoende, voldoende, goed).

Daarnaast nog een handige mededeling: vanwege de digitale afname van de VGT in coronatijd zijn er geen VGT boekjes meer beschikbaar om mee te oefenen, wel zijn de opgaven te vinden op: https://ivtg.nl/nl/key-and-standard-setting/key-progress-test-september-2020 . Ook vind je hier de antwoordsleutel.

Succes! 

Compendium Geneeskunde – Het overzicht van de geneeskunde

Een boekenreeks die speciaal geschreven is voor de VGT? Dat is de boekenreeks van Compendium Geneeskunde! De boekenreeks bestaat uit 35 disciplines verdeeld over 5 boeken. Elke discipline is op gebouwd volgens dezelfde structuur, waarin de overstijgende vakken zoals Anatomie en Fysiologie overzichtelijk aan bod komen. De boeken bevatten meer dan 1500 afbeeldingen. De meerderheid van de geneeskundestudenten heeft de boekenreeks in de kast staan als hét naslagwerk voor de VGT! Meer informatie over de boekenreeks vind je onder het kopje Compendium Geneeskunde

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?