Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Klachten

Waar kun je nu precies terecht voor feedback op ons onderwijs? Je kunt altijd langslopen en je klachten kwijt in het laatje van de onderwijscontactpersoon (MF-D046). Of stuur een mail naar onderwijscontactpersoon@mfvu.nl en stel daar je vraag. Je kunt hier al je ideeën, opmerkingen en klachten kwijt, die een keer in de vier weken zullen worden behandeld tijdens een overleg tussen de SR, het JVB en de MFVU.

Heb je specifiek vragen over de tentamens en evaluaties? Mail dan naar onderstaande adressen.
Gaat het over bacheloronderwijs? Neem dan contact op met de JVB via JVB@vumc.nl.
Gaat het over masteronderwijs? Neem constact op met de co-raad via bestuur@co-raad.nl.