x

Klachten

Waar kun je nu precies terecht voor feedback op ons onderwijs? Je kunt altijd langslopen en je klachten kwijt in het laatje van de commissaris onderwijs (MF-D046) of stuur een mail naar commissarisonderwijs@mfvu.nl en stel daar je vraag. Je kunt hier al je ideeën, opmerkingen en klachten kwijt, die worden op regelmatige basis besproken met onder andere de FSR (Facultaire Studentenraad), JVB (Jaarvertegenwoordigingsbestuur), OLC (Opleidingscommissie) en de opleiding. Daarnaast staat er in onze leden kamer de ideeënbox waar je anoniem je ideeën of feedback kan geven! 

Heb je specifiek vragen over de tentamens en evaluaties? Mail dan naar onderstaande adressen.
Gaat het over bacheloronderwijs? Neem dan contact op met het JVB via JVB@vumc.nl.
Gaat het over masteronderwijs? Neem contact op met de co-raad via bestuur@co-raad.nl.

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?