Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Klachten

Waar kun je nu precies terecht voor feedback op ons onderwijs? Je kunt altijd langslopen en je klachten kwijt in het laatje van de onderwijscontactpersoon (MF-D046). Of stuur een mail naar onderwijscontactpersoon@mfvu.nl en stel daar je vraag. Je kunt hier al je ideeën, opmerkingen en klachten kwijt, die een keer in de vier weken zullen worden behandeld tijdens een overleg tussen de SR, het JVB en de MFVU.

Wil je sneller antwoord/hulp? Mail dan naar onderstaande adressen.
Heb jij klachten, op- of aamerkingen over het bacheloronderwijs? Neem dan contact op met de JVB via JVB@vumc.nl.
Voor klachten, op- of aanmerkingen over het masteronderwijs neem constact op met de co-raad via klachten@co-raad.nl.