x

Jaar Vertegenwoordigings Bestuur

Het Jaarvertegenwoordigingsbestuur stelt zich graag even voor.

Van boven naar onder, van links naar rechts staan: 

Jawed (B2 Penningmeester)
Julia (B3 Voorzitter)
Claire (B2 Promo Evaluatie)
Sid (B2 Secretaris)
Heshen (B3 Minor-coördinator)
Saja (B1 CVW-Coördinator)
Adiza (B1 Promotie/ICT)
Karim (B2 Vicevoorzitter)

Het JVB heeft als kerntaak om de kwaliteit van het bacheloronderwijs te verbeteren. Onze inzet omvat diverse activiteiten, zoals het beoordelen van cursussen, stages en minoren. Ook spelen wij een belangrijke rol bij het bespreken van tentamens om feedback van studenten te verzamelen en deze te verwerken tot bruikbare informatie voor docenten en studenten. Bovendien onderhouden we nauwe contacten met andere organisaties binnen de medische faculteit om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Ons doel is om met alle betrokken partijen samen te werken voor een succesvol studiejaar en we blijven graag in contact om onze vorderingen te delen.

Liefs, JVB

Contact gegevens:
Jaar Vertegenwoordigings Bestuur
Medische Faculteit, Vrije Universiteit
Kamer BK-42 
Van der Boechorststraat 7 
1081 BT Amsterdam 
020 – 44 48402 
jvb.gnk@vu.nl

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?