Uitleg colleges en practica

Binnen de studie geneeskunde op de VU zijn er verschillende vormen van onderwijs. Deze zijn op te delen in drie categorieën; colleges, practica en studiegroepen. 

Colleges vinden meestal plaats in de Amstelzaal in het ziekenhuis maar worden soms ook in de medische faculteit gegeven in FG1 of FG2. Colleges duren drie kwartier + één kwartier pauze tot het volgende college. Er zijn over het algemeen twee tot vijf colleges achter elkaar. Er zijn twee soorten colleges, hoorcolleges en patiënt colleges. Tijdens een hoorcollege is het belangrijkste doel informatie overbrengen, docenten doen wel zo veel mogelijk hun best de colleges interactief te houden. Bij patiënt colleges neemt de docent een patiënt mee waar jij als student alles aan mag vragen wat je wilt van het omgaan met de ziekte tot de symptomen en voorgeschiedenis. 

Na de eerste colleges van de week heb je de studiegroep bijeenkomst. Tijdens de eerste studiegroep van de week bespreek je de studieopdrachten waarna je deze bij de tweede bijeenkomst presenteert in subgroepjes. Ieder semester(half jaar) wissel je van studiegroep en tutor.

De rest van het onderwijs wordt geleverd in practica. Hierin bestaan ook verschillende vormen met verschillende benodigdheden. 

Anatomie practica(snijzaal) - Hiervoor heb je je labjas nodig, deze zijn gratis te leen als MFVU lid bij de MFVU-kamer of te leen voor €5,00 bij de snijzaal zelf, maar je kan er ook een kopen in de MFVU-boekwinkel (BK-038). Zonder labjas mag je niet het practicum volgen. Bij anatomie practica krijg je de plaatjes van college in het echt te zien bij een overleden persoon. De mensen zijn al geprepareerd door de student-assistenten, je mag zelf niet snijden.

Farmacotherapie - Tijdens dit practicum behandel je het voorschrijven van medicatie en de werking en interacties van medicijnen. Hiervoor is meestal een voorbereiding van enkele casussen op P-scribe voor nodig.

MCV-COM - Bij MCV-COM (medische consultvoering - communicatie) leer je omgaan met patiënten en lastige situaties die je mogelijk later gaat tegenkomen in de spreekkamer. Daarnaast leer je ook gesprekstechnieken die goed van pas komen in gesprek met de patiënt.

MCV-KR - Bij MCV-KR staat het klinisch redeneren centraal, van een symptoom tot een diagnose komen en welke dingen daar goed bij van pas komen.

Microbiologie - Bij microbiologie practica heb je ook een labjas nodig. Je werkt hier vaak namelijk met chemische stoffen of bacteriën die niet gemakkelijk uit normale kleding gaan.

MCV-LO - Bij MCV-LO doe je lichamelijk onderzoek op je medestudenten, van oogonderzoek tot het testen van de reflexen in je voet. Deze practica vinden plaats in het KTC(klinisch trainings centrum) in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

Fysiologie - Fysiologie practica zijn er om te illustreren hoe het lichaam nou eigenlijk echt werkt, van longfunctietesten tot bloeddruk meten of twee draadjes aan een darm vastmaken en deze vervolgens laten samentrekken. Bij fysiologie is er wel altijd een voorbereiding vereist en een instaptoets. Als je de instaptoets niet haalt dan wordt toegang tot het practicum ontzegd en moet je hem op een ander moment inhalen.  

Algemeen - Sommige practica vallen niet onder de groepen die hiervoor genoemd zijn. Dit zijn voornamelijk practica waarbij het over je eigen mening of gevoelens gaat over een bepaald onderwerp.

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?