Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Nieuws

Fusie tussen AMC en VUmc goedgekeurd
5 september 2017
gevel-amc-en-VUmc--461x195
Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) reageren verheugd op het vandaag bekend gemaakte besluit van de ACM dat zij mogen fuseren. Hierdoor wordt het voor beide Amsterdamse universitair medische centra mogelijk samen te werken op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleidingen.

Vervolgstappen

AMC en VUmc verwachten zo snel als mogelijk in 2018 bestuurlijk te fuseren. De Raden van Toezicht en de Raden van Bestuur van beide centra zullen dan uit dezelfde personen bestaan. VUmc en AMC blijven nog wel juridisch aparte organisaties. Deze fusie stelt de ziekenhuizen in staat om alle mogelijkheden voor onderlinge samenwerking volledig te benutten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke fusie moeten nog besluiten worden voorbereid en genomen, in afstemming met de medezeggenschapsorganen.

Toekomstvisie
Voor patiënten, studenten en medewerkers blijven beide ziekenhuizen op de bestaande locaties voorlopig als voorheen functioneren. Vanaf de daadwerkelijke fusie zetten AMC en VUmc een langjarig proces in gang van voortgaande integratie. In eerste instantie betreft dit vooral de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek. Het uitvoeren van de eerste plannen begint in de loop van 2018; ook daarbij worden de advies- en medezeggenschapsorganen betrokken.
Wouter Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur van VUmc: 'Het is belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen om onze zorg voor patiënten optimaal te kunnen uitvoeren. We maken plannen voor de eerste jaren. Daarna kijken we verder. We blijven flexibel om in te spelen op wisselende omstandigheden.'
Hans Romijn, internist, voorzitter en decaan van de Raad van Bestuur van AMC: 'Met dit vooruitzicht zijn we straks in staat 24 uur per dag en 7 dagen per week nog betere zorg te bieden, vooral door het samenbrengen van onze gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen voor (hoog)complexe behandelingen en voor patiënten met zeldzame ziekten.'
Wouter Bos en Hans Romijn hebben al eerder aangegeven graag samen leiding te geven aan de alliantie in de komende periode.
AMC en VUmc werken inmiddels al samen in acht onderzoeksinstituten. Na een bestuurlijke fusie kunnen ze het wetenschappelijk onderzoek doelmatiger organiseren en worden ze wereldwijd een aantrekkelijkere partner voor grootschalige, internationale en jarenlange studies. Dit is interessant voor studenten en onderzoekers uit binnen- en buitenland.

bron: Persbericht

Bericht over DitDoetDeCo namens het LMSO, LOCA en DG  (30 november 2016)
Op 27 oktober was de DitDoetDeCo actiedag. Wat is er daarna eigenlijk allemaal gebeurd? Op vrijdag 28 oktober heeft de werkgroep gesproken met Minister Bussemaker. Na meermaals te hebben gezegd dat ze onder de indruk was van onze actie bleef ze, niet geheel onverwachts, bij haar standpunt. Ondanks de vele goede argumenten en zorgwekkende cijfers, ziet ze het probleem simpelweg niet. Daarmee was het echter nog niet klaar. Een paar dagen later stemde de Tweede Kamer over de ingediende moties. We hebben de Kamerleden van beide kamers daarvoor ingelicht over ons gesprek met de Minister. Tijdens het stemmen bleek dat in tegenstelling tot D66 en GroenLinks (als invoerders van het leenstelsel), de PvdA en VVD niet wilden inzien dat geneeskundestudenten in een lastige positie zitten. Bijna alle partijen hebben voor de motie gestemd, behalve de regeringspartijen. Dat deze specifieke moties niet gesteund werden betekent niet dat moties in de toekomst geen kans van slagen hebben. Door de enorme aandacht voor de actiedag staat het onderwerp sterk op de politieke agenda. Verschillende partijen uit zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben aangegeven met dit onderwerp door te gaan. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat er uiteindelijk een vorm van een tegemoetkoming voor coassistenten gaat komen, maar het zal wel een zaak worden van de lange adem. Dat neemt niet weg dat er de afgelopen weken veel is bereikt. De bewustwording die door de actiedag is gecreëerd zal ook voor de toekomst van belang zijn. Voor nu blijven we in contact met de politieke partijen die het probleem ook zien en blijven we ons actief inzetten voor de geneeskundestudenten. We zijn namelijk dichterbij dan ooit! Hoe en wat exact? Daar houden we je van op de hoogte via Facebook (dus like onze pagina)!

We kunnen met z’n allen enorm trots zijn op wat we gezamenlijk hebben bereikt. Wij als werkgroep willen graag iedereen nogmaals onwijs bedanken voor jullie inzet en we houden jullie graag op de hoogte van alle vorderingen het komende jaar.

VGT (8 september 2016)
Bachelor Jaar 3, B15, maakt de VGT alleen in februari en mei.

Rooster minor B2 (23 augustus 2016)
Het eerste blok van het collegjaar start gezamenlijk. Je wordt ingedeeld in een studiegroep, waarvan de indeling aankomende week bekend wordt gemaakt. Voor het rooster van je eigen minor, zoek je op www.rooster.vu.nl via Studieprogramma > Faculteit der Geneeskunde > International Minor VUmc Medical Science > Semester 1 > Studieprogramma/Opleiding per week. Scroll naar de week vanaf 3 oktober, vanaf daar vind je de specifieke minorindeling.

Verhuizing en vernieuwde openingstijden studentenbalie (15 augustus 2016)
Het Onderwijs Service Centrum (studentenbalie) is verhuisd. Voortaan zijn ze te vinden op de begane grond van de Medische Faculteit. Als je de MF binnenkomt via de vernieuwde hoofdingang en de gang uitloopt, langs de nieuwe MFVU-kamer, vindt je het OSC achter de klapdeuren. Daarnaast zijn de openingstijden sinds 15 augustus ook aangepast. Zie het kopje "Openingstijden Onderwijs Service Centrum". 

BSA in tweede jaar vervalt (juni 2016)
In juni 2016 heeft het College van Bestuur gekozen om de BSA-regeling in het tweede jaar af te schaffen. Vóór deze periode moesten studenten aan het einde van het tweede jaar alle studiepunten van het eerste jaar hebben afgerond om niet alsnog negatief bindend advies te krijgen, wanneer ze in jaar 1 niet alle 60 EC hebben gehaald.