Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Opleidingscommissie (OLC)

De Opleidingscommissie is een adviserend orgaan, dat het onderwijs aan het VUmc beoordeelt en evalueert. Dit doet de commissie aan de hand van de uitkomsten van rapportages, evaluaties en de door de docenten opgestelde verbeterplannen. Tevens brengt de commissie jaarlijks advies uit over de vaststelling en wijziging van de onderwijs en examenregeling (de OER). Daarnaast brengt zij desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de directeur IOO, programmaleiders en de decaan, respectievelijk Raad van Bestuur, over alle aangelegenheden betreffend het onderwijs. De commissie vergadert eens in de 3-4 weken, met een bezetting van 6 docentleden, 6 studentleden, een secretaris en een onafhankelijke voorzitter.

FotoMartin1   Prof. dr. Martin den Heijer, endocrinoloog, voorzitter OLC
Oirschot_50x50   Drs. Céline van Oirschot, stafmedewerker IOO, ambtelijk secretaris OLC
H. Nederhoed Drs. Hillian Nederhoed, vaatchirurg, afdeling heelkunde, co-schapcoördinator heelkunde 
 ChristiaanKoster

Christiaan Koster, student geneeskunde, masterjaar 3, vice voorzitter 

geenfoto
Karl Gerritse, student VUmc Zigma, masterjaar 3 
Pattij Dr. Tommy Pattij, neurowetenschapper, docentlid 
FotoBert Dr. Bert Molewijk, ethicus, docentlid
SofievanStraalen Sofie van Straalen, student geneeskunde, masterjaar 1 
deheer Merel de Heer, student geneeskunde, masterjaar 1 
20170513_005125 Mathijs Carvalho Mota, student geneeskunde, bachelorjaar 3 

Contact:

De opleidingscommissie is bereikbaar via opleidingscommissie@vumc.nl.