x

Opleidingscommissie (OLC)

De Opleidingscommissie is een adviserend orgaan, dat het onderwijs aan het VUmc beoordeelt en evalueert. Dit doet de commissie aan de hand van de uitkomsten van rapportages, evaluaties en de door de docenten opgestelde verbeterplannen. Tevens brengt de commissie jaarlijks advies uit over de vaststelling en wijziging van de onderwijs en examenregeling (de OER). Daarnaast brengt zij desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de directeur IOO, programmaleiders en de decaan, respectievelijk Raad van Bestuur, over alle aangelegenheden betreffend het onderwijs. De commissie vergadert eens in de 3-4 weken, met een bezetting van 6 docentleden, 6 studentleden, een secretaris en een onafhankelijke voorzitter.

Prof. dr. Martin den Heijer, endocrinoloog, voorzitter OLC  
Drs. Céline van Oirschot, stafmedewerker IOO, ambtelijk secretaris OLC  
Drs. Femke Wassink, huisarts, docentlid   
Dr. Tommy Pattij, neurowetenschapper, docentlid   
Dr. Geert Schenk, neurowetenschapper, docentlid  
Aimée Lovers, student geneeskunde masterjaar 1, vicevoorzitter OLC  
Mohamed Badaou, student geneeskunde, bachelorjaar 1  
Faryel Badloe, student geneeskunde, masterjaar 2  
Nneka Buzugbe, student geneeskunde, bachelorjaar 2  
Endry Lim, student geneeskunde, masterjaar 3  

Contact:

De opleidingscommissie is bereikbaar via opleidingscommissie@vumc.nl.

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?