workshop

Stageplekken

Stageplekken

Hieronder een overzicht van het huidige aanbod aan vacatures binnen de zorg. Geïnteresseerd in een stageplek? Scroll dan snel door!

• Amsterdam UMC - Wetenschappelijke stage cardiologie
Catharina Ziekenhuis Eindhoven - Wetenschappelijke Stage Gynaecologie: WAVES studie
Andros Clinics - Wetenschapsstage: Follow-up bij prostaatkanker
• Amsterdam UMC - Wetenschappelijke stage bij de kinder-MDL
• Amsterdam UMC - Wetenschappelijke stage SEH

Amsterdam UMC: Wetenschappelijke stage cardiologie

Vind je hartkatheterisaties (coronair angiografie) of echocardiografie interessant? Dan is deze wetenschappelijke stage op de cardiologie wellicht iets voor jou!

Bij de cardiologie zijn we op zoek naar een enthousiaste geneeskunde student die mee wil helpen om de predictie van patiënten met coronairlijden te verbeteren.  Tijdens deze stage ga je je verdiepen in een groep patiënten met coronairlijden. Welke patiënten worden er gedotterd? Welke patiënten hebben een verhoogd risico om te overlijden? Hebben vrouwen een andere uitkomst dan mannen? Tijdens je stage coördineer en structureer je de verschillende datastromen, waaronder klinische data als notities. Je zult hierbij veel leren over het opzetten van databases, het uitvoeren van data-analyse en schrijven van een verslag (eventueel leidend tot co-auteurschap in een wetenschappelijk artikel). Het betreft een wetenschappelijke stage waarbij nauw wordt samengewerkt met een technisch geneeskundige en een cardioloog.

Wat we zoeken:

 • Student wetenschappelijke stage
 • 4-6 maanden beschikbaar
 • Student met interesse in cardiologie

Wat we bieden:

 • Kans om meer te leren over patiënten met coronairlijden
 • Goede begeleiding bij opzetten database (Castor) en uitvoeren data-analyse (in SPSS)
 • Leren van onderzoeksvaardigheden
 • Werkzaamheden zowel thuis als in AMC/VUMC uit te voeren

Lijkt het je leuk en wil je meer leren over patiënten met coronairlijden? Stuur dan een mail naar Mitchel Molenaar (m.a.molenaar1@amsterdamumc.nl)

 

Catharina Ziekenhuis Eindhoven: Wetenschappelijke stage gynaecologie - WAVES studie

Vond jij Start van het Leven ook zo’n onwijs leuk blok en ben jij helemaal enthousiast geworden van de gynaecologie? Dan is deze wetenschappelijke stage wellicht wel iets voor jou!

Een aanzienlijk aantal vrouwen heeft moeite met zwanger worden. Niet altijd wordt hier een reden voor gevonden. Een factor die van invloed lijkt te zijn op de vruchtbaarheid is het samentrekken van de baarmoeder. Deze samentrekkingen zien eruit als golfbewegingen, de WAVES. Er is al aangetoond dat deze samentrekkingen een rol spelen bij zwanger worden. Hier in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven doen we daarom een onderzoek naar deze WAVES bij patiënten in een IVF-traject. Èn we zijn druk bezig het onderzoek uit te bereiden naar vrouwen met afwijkingen van de baarmoeder, gezonde baarmoeders, placentaresten, afwijkend bloedverlies en spiralen. Samen met de afdeling gynaecologie en verloskunde van het Amsterdam UMC doen we ook onderzoek naar de WAVES bij vrouwen na een keizersnede. Geïnteresseerd? Lees dan snel verder!

Werkzaamheden tijdens de stage:
Alle vrouwen die meedoen aan het onderzoek krijgen een inwendige echo om de WAVES te visualiseren. Bij deze stage ga je volop aan de slag met dataverzameling in de kliniek. Daarnaast ga je zelfstandig aan de slag met het analyseren van data, het opzetten van een database en het schrijven van een verslag/ artikel.

Wat bieden we jou?

 • Stage met veel patiëntencontact en ervaring bij het maken van inwendige echo’s
 • Leerzame stage met kans op publicatie
 • Kans op verlening stage met betaalde periode als onderzoeker
 • Ontzettend leuke werkplek met veel andere onderzoekers bij de gynaecologie

Wat zoeken we?

 • Masterstudent met interesse in de gynaecologie
 • Beschikbaarheid voor minimaal 6 maanden, startdatum in overleg (kan direct, mag ook later)

Zelf heb ik, Anna de Boer (masterstudent geneeskunde VU), mijn tijd tot de coschappen weten te overbruggen in het Catharinaziekenhuis met mijn wetenschappelijke stage en extra maanden onderzoek. Ik heb enorm veel geleerd op deze inspirerende werkplek. Heb je vragen over de stage, dan mag je me altijd mailen op: boerdeanna@gmail.com of bellen op +31 6 18589057. Enthousiast geworden? Dan kun je ook een mail sturen naar gynaecoloog Prof. Dr. Dick Schoot dick@schoot.com.

 

Andros clinics: Wetenschappelijke stage follow-up bij prostaatkanker

Op zoek naar een uitdagende onderzoeks-/wetenschapsstage bij dé urologische kliniek van Nederland?

Andros Clinics is een toonaangevend instituut op het gebied van prostaatkankerdiagnostiek. Door toepassing van een combinatie van technologische innovaties hebben wij de best mogelijke methode van diagnostiek, die beter dan de traditionele werkwijze (die in de meeste Nederlandse ziekenhuizen nog steeds wordt toegepast) prostaatkankers kan ontdekken en ook beter onderscheid kan maken tussen agressieve en niet-agressieve tumoren.

In 2020 is in de vier klinieken van Andros Clinics (Amsterdam, Arnhem, Baarn en Den Haag) bij ruim 750 mannen primaire diagnostiek naar prostaatkanker ingezet. Dat is ruim 5% van alle diagnostiek in Nederland. Andros is daarmee het grootste centrum voor prostaatkankerdiagnostiek in Nederland. Van deze groep zijn ruim 350 mannen doorgestuurd voor een actieve behandeling, zoals een radicale prostatectomie of radiotherapie. Hiervan is zo’n 90% verwezen naar een van de drie grote prostaatkankernetwerken (Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen).

Binnen Andros Clinics volgen we een groeiende groep mannen in een active surveillance protocol (met een aangetoonde, niet-agressieve tumor waarvoor behandeling niet direct noodzakelijk is) of mannen met in een andere vorm van follow up, bijv. indien bij verhoogd PSA na een MRI besloten is om (nog) geen biopten te nemen, maar bij wie controle noodzakelijk wordt geacht. Eind 2020 zaten meer dan 1.200 mannen in opvolging bij Andros Clinics, die groep is in 2021 verder gegroeid.

Stageopdracht

Om de kwaliteit van onze diagnostiek en behandeling verder te verbeteren, willen we deze groepen beter in kaart brengen en analyseren, om vervolgens aan de hand van de inzichten verbeteringen door te voeren zowel op individueel patiëntniveau als op geaggregeerd niveau.

 • Identificeren, classificeren en codificeren in het EPD van patiënten in follow-up bij prostaatkanker, onderverdeeld in twee groepen:
  • Active surveillance: bewezen prostaatkanker die (nog) niet wordt behandeld
  • Blijvende verdenking na diagnostiek (al dan niet met biopten) waarbij geen PCa is aangetoond
 • Analyseren van de opzet, uitvoering en kwaliteit van de follow-up zorg aan deze patiënten, aan de hand van met de artsen samen op te stellen onderzoeksvragen, met als aandachtspunten:
  • Vorm en toepassing van follow-up protocollen
  • Protocoltrouw/therapietrouw van patiënten en artsen
  • Medische resultaten (e.g. upgrading naar actieve behandeling) en patiënttevredenheid
 • Identificeren, classificeren en codificeren in het EPD van voor actieve behandeling doorverwezen patiënten (met name gericht op de drie prostaatkankernetwerken), met als aandachtspunten:
  • Kwaliteit en consistentie van doorverwijzing intra- en inter-specialisten
  • Correlatie tussen diagnose en therapievoorstel bij doorverwijzing en conclusie na behandeling
  • Medische resultaten en patiënttevredenheid
 • Meehelpen aan ontwikkeling van zorgpaden en gepersonaliseerde protocollen voor deze patiëntengroepen

Voor deze stage is noodzakelijk:

 • Bezig met opleiding geneeskunde of medische informatiekunde, ten minste in derde jaar
 • Zelfstandig kunnen werken, onder begeleiding en supervisie van een bij Andros werkzame uroloog
 • Initiatiefrijk
 • Sterk analytisch vermogen
 • Resultaatgericht
 • Handigheid met computersystemen (EPD) en Excel
 • Tenminste 4 tot 6 maanden beschikbaar voor 18 tot 24 uur per week

Wij bieden:

 • Begeleiding door top-experts op het gebied van prostaatkanker (profs. De Reijke, Barentsz, dr. Kil)
 • Praktische leerervaring zowel medisch als op gebied van kwaliteit van patiëntenzorg
 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden
 • In overleg kan stage onderdeel worden van bachelorthesis
 • De mogelijkheid een waardevol netwerk op te bouwen
 • Een leuke en dynamische organisatie om in te werken
 • Flexibiliteit in werkomgeving (4 klinieklocaties, deels thuiswerken ook mogelijk)
 • Marktconforme stagevergoeding €400/maand bij 24 uur/week met reiskostenvergoeding

Het doel is dat het onderzoek tot een publicatie zal leiden in een urologisch vaktijdschrift.

Voor vragen naar aanleiding van deze stageopdracht, of om te solliciteren voor de plek, kun je je wenden tot Domien Debruyne, algemeen directeur via d.debruyne@andros.nl of 06-51795998

 

Amsterdam UMC: wetenschappelijke stage bij de kinder-MDL

Wij zoeken enthousiaste studenten geneeskunde die hun wetenschappelijke stage willen invullen binnen de kinder maag-, darm- en leverziekten. Wij hebben 2 interessante projecten te bieden die beiden gericht zijn op de evaluatie en het verbeteren van de zorg voor kinderen met een inflammatoire darmziekte (IBD).

Project 1: “Het evalueren van infusiereacties bij de toediening van anti-TNF-α medicatie (infliximab)”

Anti-TNF-α medicijnen hebben een belangrijke plaats gekregen bij de behandeling van kinder-IBD: de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Infliximab wordt via het infuus toegediend en hierbij is er een klein risico (circa 4%) op een acute infusiereactie (<4 uur). De richtlijnen in het AMC en VUmc zijn verschillend ten aanzien van infliximab toediening op de dagbehandeling. Er is een verschil in de toedieningstijd van infliximab en in de periode dat patiënt moet blijven om eventuele infusiereacties te observeren.

Graag zouden wij dit beleid gelijk trekken. Echter is niet bekend welk beleid het beste werkt om het risico op infusiereacties te verkleinen en na hoe lang (minuten/uren) deze reacties meestal optreden. Daarom is het belangrijk dat hier onderzoek naar wordt gedaan!

Project 2: “Surveillance scopie bij kinderen met colitis ulcerosa”

Ongeveer 25% van de patiënten met IBD, krijgt deze diagnose al op kinderleeftijd. IBD gaat helaas ook gepaard met een verhoogd risico op het ontstaan van darmkanker. Daarom wordt het aanbevolen om eens in de aantal jaar een surveillance endoscopie te verrichten om maligniteiten op te sporen. Echter is bij kinderen met colitis ulcerosa nog onduidelijk na hoeveel jaar de eerste surveillance scopie plaats moet vinden.

Wij willen evalueren hoe kinderartsen-MDL hiermee om gaan in Nederland. Wat zijn de uitkomsten van surveillance scopieën bij kinderen met colitis ulcerosa? Zouden we aan de hand hiervan aanbevelingen kunnen maken?

Werkzaamheden tijdens wetenschappelijke stage:

Bij beide projecten ga je tijdens je wetenschappelijke stage zelfstandig aan de slag met data te analyseren vanuit de elektronische patiëntendossiers. Je leert hierbij over het opzetten van een database, het uitvoeren van statistische analyses en het schrijven van een verslag met ook grote kans op een publicatie!

Dus in het kort:

Wat bieden wij jou?

 • Nuttige en leerzame stage met kans op publicatie
 • Naast dossieronderzoek, ook helpen bij prospectieve studies waarbij je studiemateriaal verzamelt tijdens endoscopieën en patiënten belt voor follow-up visites

Wat zoeken wij?

 • Masterstudent met interesse voor kindergeneeskunde/MDL
 • Beschikbaar voor 4-6 maanden

Ben je nu enthousiast geworden na het lezen van deze projecten? Stuur dan een e-mail naar Jasmijn Jagt: j.jagt1@amsterdamumc.nl

 

AmsterdamUMC: Wetenschappelijke stage SEH

GEZOCHT! Student voor hands-on onderzoek op de SEH

Was ER ook altijd jouw favoriete serie op TV en zie je jezelf al helemaal werken op een spoedeisende hulp? Kom ons dan helpen met verschillende onderzoeken op de SEH waaronder een onderzoek naar de doorstroom van patiënten op de SEH in het Amsterdam UMC (stoplicht project).

Wat ga je doen?: voor het Stoplichtproject ga je actief informatie verzamelen bij behandelaars op de SEH die te maken hebben met de doorlooptijden op de SEH.

Wanneer?: In de periode van Januari 2022. Onregelmatige werktijden. (12:00-21:00)

Mogelijkheden: wetenschappelijk stage bij ons te lopen.

Ben je enthousiast? Mail dan jouw motivatie en CV naar drs. A. Ouvergaauw, acute-internist a.overgaauw@amsterdamumc.nl en drs. K. Azijli, SEH-arts, k.azijli@amsterdamumc.nl.

 

Geïntereseerd in het plaatsen van een stageplaats? Mail dan naar sponsorcoordinator@mfvu.nl.

Back to top

MFVU is mede mogelijk gemaakt door

Ook bijdragen?